Tuesday, May 27, 2008

Note to self

Att lämna luftkonditioneringen på när man går hemifrån på morgonen är inte en bra ide. Det leder nämligen ofelbart till onödigt höga elräkningar, för något som man inte haft minsta nytta av. Elräkningen kan lätt tre- eller fyrdubblas under sommarmånaderna jämfört med vintern. (Men det är tacksamt att den finns, hur man annars skulle kunna tänka när det är som varmast och fuktigast vet jag inte riktigt...)

No comments: