Thursday, September 23, 2010

Om röstning och räkning

Ja, jag jobbade ju i vallokal på valdagen. Det var en intressant upplevelse. En hel del av de klagomål som har framförts är berättigade kan jag konstatera. Dessutom illustrerar en del av klagomålen ju tydligt varför det faktiskt är ett problem om man som röstmottagare markerar fel i röstlängden.

Om det är ovanligt många klagomål i år kan jag inte avgöra, men det står ju alldeles klart att den mänskliga faktorn tycks ha åstadkommit en hel del besvär i årets val. Att glömma bort inlämnade förtidsröster är exempelvis inte OK. Däremot är det helt normalt att vissa röster som underkänts i vallokal godkänns i nästa räkning, det beror helt enkelt på att röstmottagarna inte har befogenhet att godkänna röster där det tex låg två, likadana, valsedlar i samma kuvert. En sådan röst kommer dock att godkännas i sluträkningen, och det finns fler sådana röster än man kan tro...

Så, det man kan fundera på, särskilt i dessa tider när väldigt få röster skulle kunna ha gjort stor skillnad, är om Sveriges valsystem verkligen är effektivt och säkert? I grund och botten så tror jag att svaret är ja, men det är faktiskt lite skrämmande hur stor effekt enkla misstag av röstmottagarna kan få - genom att människor inte får rösta, eller genom att en röst stoppas i fel urna och därmed blir ogiltig, eller genom att förtidsröster hanteras på fel sätt. Rent fusk med själva räkningen tror jag dock är mycket ovanligt - det kanske skulle gå att genomföra, men det är stor risk att det skulle upptäckas. Det är så många människor involverade i själva räkningsproceduren att sannolikheten att man skulle gå iland med det är liten.

Summa summarum var det både roligt och intressant, men samtidigt en mindre pärs för oss som är skapta så att vi gillar effektivitet och god organisation och så. Jag är helt säker på att vi kunde varit klara med räkningen ett par timmar tidigare om arbetet organiserats lite effektivare (vilket kan läsas som: exempelvis organiserat av undertecknad (eller någon annan som delade åsikten att huvuduppgiften var att räkna röster, inte att dra dåliga göteborgsvitsar och klaga på valdistriktets storlek))...

2 comments:

chall said...

Jag har ju också räknat röster och undrade varför det kändes så rörigt... och undrar om det inte är för att ordföranden inte nödvändigtvis är den som har koll på läget....? Iaf inte i min lokal.

Någonstans kanske det blev lite konstigt att man kan förtidsrösta på så många ställen eftersom det verkar som om man kan rösta två gånger då?! jag vet inte, men det skulle vara bra att ha lite mer koll framöver. Kanske inte ha så många smådistrikt som ska räkna?

Lena Mellin skriver i aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article7840044.ab

Maria Abrahamsson said...

Hm, så det verkar vara ett problem som uppstår lite hör och där...

Vad gäller förtidsrösterna så är det så att det är olagligt att förtidsrösta mer än en gång, och det ska polisanmälas om det upptäcks. Tydligen hade någon snubbe förtidsröstat 4 ggr i Gbg...

Vad beträffar valdistriktens storlek så varierar det ju ganska muycket. Generellt tror jag dock att små disktrikt kanske är bättre, risken för långa köer blir mindre (på sina håll har tydligen köerna varit upp mot 50 minuter vilket ju är extremt långt för att vara Sverige), vilket förhoppningsvis leder till mindre stress och mindre risk att röstande medborgare känner att deras valhemlighet är hotad.