Monday, July 26, 2010

Att tänka rätt, eller fritt, eller kanske både och

Centerpartiet har förespråkat treterminssystem på svenska lärosäten ett längre tag, och nu har man också fått med sig övriga allianspartier på att titta närmare på den frågan. Även socialdemokraterna är öppna för förändringen. och därmed torde det stå ganska klart att det i varje fall kommer att utredas närmare. Och det är nog bra, för det finns inget som säger att nuvarande ordning bör bevaras bara för att det "alltid" varit så.

Men det främsta argumentet för ett treterminssystem kan inte vara att svenska studenter är för gamla när de går ut i arbetslivet - vill man åtgärda det så är det väl bättre att skapa incitament för människor att påbörja utbildningen tidigare kan man tycka.

Det är också oklart för mig på vilket sätt ett treterminssystem skulle öka kvaliteten på utbildningen, något som centerpartiets talesperson i ubildningsfrågor hävdade både i SVT och TV4 häromdagen. Jag misstänker att det var ett tag sen hon deltog aktivt undervisning och forskning på ett svenskt lärosäte. (Inte minst hennes svepande påståenden om att "det ser olika ut på olika ställen" tyder på det.) Vill man verkligen säkra kvaliteten på den högre utbildningen bör man nog i första hand skjuta till lite mer resurser, så att lärarna (både doktorander och mer seniora forskare) faktiskt kan få betalt för all den tid de lägger ner på undervisning. Den bistra sanningen är nämligen att många i praktiken undervisar på sin fritid, eftersom forskningen liksom måste bli gjord i vilket fall som helst.

Den andra, uppenbara åtgärden för att klara kvaliteten är förstås att göra något åt studenternas förkunskaper, för där finns det, i alla fall inom naturvetenskapen, en hel del ytterligare att önska...

Och om man nu ändå ska utreda ett treterminssystem så kan man ju passa på att titta på förutsättningarna för de universitetsanställda att utföra samtliga de tre uppgifter som är ålagda oss - undervisning, forskning och samverkan med de omgivande samhället. Och om man dessutom kunde passa på att förklara för diverse klåfingriga politiker att högskolor och universitet inte är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd... Således, att tänka lite nytt och likaledes fritt är bara bra, helst om ingen talar om i förväg för utredningens ledamöter vad den ska komma fram till.

2 comments:

chall said...

Jag är kluven till 3terminssystem, mest kanske för att det innebär att våra nuvarande två terminer måste brytas upp - om man inte vill att 3e terminen ska vara kortare än de andra två vill säga?

Sen är det ju frågan om det verkligen kommer ge bra förutsättningar för forskare och lärare/lektorer på universiteten. Som det ser ut nu forskar ju iaf en del under sommaren (icke föreläsningstid för många) samt att man kanske kan tänka sig att många vill ta ut lite semester också?

Däremot håller jag med dig till fullo vad gäller att man skulle ta och udnersöka hur det där "3 uppgifter" egentligen ska kunna genomföras som det ser ut idag. Särskilt när forskningsanslagen ser ut som dom gör.

Maria Abrahamsson said...

Jo, jag är också lite skeptisk, särskilt som motivet bakom det nuvarande utredningsförslaget är motiverat med "studenterna ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare" och inte alls ur perspektivet att lärosätena ska kunna utföra alla sina tre uppgifter på ett tillfredsställande sätt... Dessutom blir jag vansinnig på politiker som säger att "man inte måste åka på internationella konferenser som ligger under sommaren" eftersom det verkligen bevisar att de inte förstått _någonting_ om hur forskningens informationsutbyte går till...