Wednesday, March 03, 2010

Om lycka, eller i alla fall välbefinnande.

Behaviorial economics - ekonomi när den är som intressantast (enligt min högst subjektiva mening).

It's difficult to think about well-being.

No comments: