Tuesday, March 16, 2010

Katter och hermeliner

Eller hur man vet att det finns en fysiker bland kemisterna.

"Måste du vara så elektrisk?" på tal om att en signal behövde termineras med ett 50-Ohms motstånd.

Slutsatsen av dagens övningar är annars att det inte vore så dumt att vara bara lite bättre på oscilloskop, elektronik och Labview...

2 comments:

Matte said...

Mjaaa, eller det står raketbrännsle i dragskåpen (Konc. väte peroxid och mineralolja). Eller; -"Vadå inte hälla salpetersyra i organslasken?!"
Min personliga favo;
-"Wolfram-hexa-fluorid är ju inte så farligt, så en liten läcka gör nog inget."
Fysiker i kemilabbet? SPRING!

Maria Abrahamsson said...

Ojdå, den där kommentaren om wolframhexaflouriden kändes ju så där bra...

Men annars måste jag säga att fysiker i laserlabben faktiskt kan vara av viss nytta ibland. Typ, de är generellt sett bättre än kemister på att använda oscilloskop.