Wednesday, October 13, 2010

Ännu mera om cykling

När jag ändå är inne på ämnet gnäll så måste jag notera en annan sak som drabbar cyklister i denna stad. Nämligen tilltaget att bara helt plötsligt låta cykelbanor upphöra. Charmigt.

Ett sådant exempel finns alldeles intill min lägenhet, där man lätt kan luras att tro att cykelbanan fortsätter efter korsningen, eftersom allt, inklsuive trafikljuset tyder på det. Så är dock inte fallet. Det är inte det enda exemplet. (Men det sägs att det tydligen var mycket värre på den punkten förr, så kanske ska jag inte gnälla alltför mycket.)

No comments: