Tuesday, December 08, 2009

Också en del av jobbet...

Det saknas egentligen inte (vettiga) saker att blogga om, men samtliga på den listan kräver mer eftertanke i formuleringarna än vad som hunnits med på sistone. Men för att bevisa att jag fortfarande är vid liv (och läser min e-post*) kommer här ett citat hämtat direkt från en av Chalmers alla e-postlistor som når många människor:

"Hello all,
last week my chair (blue, patterned, black arm rests, not typical for the Kb flora) by mistake was moved to "godsmottagningen". It cannot be found there anymore and since this is/was my own (private) chair and I am thankful for anyone giving me a hint..."

Man kan i alla fall konstatera att det finns problem som man inte har.

*fast man kanske inte borde...

No comments: