Tuesday, November 24, 2009

Dagens noteringar

Formas, det av de svenska forskningsråden som ska stödja forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande har en öppen utlysning om forskningsmedel till "starka forskningsmiljöer" inom något av nedanstående områden. Kursiveringar inom parentes är mina kommentarer. Och det förtjänar att påpekas att ansökningar som skickas in till den här utlysningen måste vara interdisciplinära...

Climate and energy (det är ju, ganska, brett kan man säga...)
Natural resources and environment (nu blev det genast mycket mer avgränsat)
Environmental technology and new materials
Urban and rural development (men, småortssverige då?!)
Quality of life for people and animals (eh?!)

Ja, och så har SACO meddelat världen vad man anser om framtidsutsikterna för ett antal yrken, fram till 2014 närmare bestämt. Intressant nog tycks man på senare år ha bestämt sig för att sluta hävda att kemist kommer att vara ett bristyrke i framtiden, och det är ju klokt, eftersom få kemister har märkt av någon stor efterfrågan på deras kompetens de senaste 10 åren eller så. Å andra sidan hävdar rapporten att bland annat reservofficer, fysiker och lärare/forskare vid högskola/universitet kommer att vara bristyrken år 2014. Hoppas kan man ju alltid, men jag tror det nog först när jag ser det.

Slutligen finner jag det mycket irriterande att mina statistiska övningar talar om för mig att mina data inte ger olika värden, trots att jag kan se, genom att bara titta på mina experimentella data, att de faktiskt är mycket olika...

2 comments:

chall said...

Själv läste jag vilka det var som fick FORMAS strategiska och lite andra satsningar... vet inte vad jag ska säga om det... men men...

reservofficer alltså? Ja fysiker är ju ingen möjlighet, å andra sidan är jag för gammal för officersskolan...

(nej, jag är ine särskilt bitter men det känns inte som om det är så smart planerat alla gånger.)

Maria Abrahamsson said...

Själv tänkte jag att jag kanske borde börja betona den första delen av fysikalisk kemi lite mer, men som kom jag på att riktiga fysiker antagligen ändå bara skulle fnysa åt så det är antagligen ingen lysande strategi :)

Jag tycker också att det är lite "roligt" att de klumpar ihop universitetslärare/forskare så där i största allmänhet utan att titta på inom vilka ämnesområden...