Friday, February 04, 2011

Fräscht. Verkligen.

Jag var på ett seminarium om jämställdhet i högskolan häromdagen. Eller, ett bättre namn hade kanske varit Forum för dåliga bortförklaringar.

Detta ledde till att jag kände mig tvungen att kontrollera vad det faktiskt står officiella jämställdhetsdokument. Det var inte det mest begåvade jag gjort på sistone...

Låt mig citera, ur det som kallas "Ny inriktning för jämställdhetsarbete". (Notera att kursiveringarna i texten nedan är mina.)

"Arbete för jämställdhet på Chalmers ska vila på tre grundläggande antaganden:
  • att det inte finns skillnader mellan kvinnor och män avseende begåvning inom natur- och teknikvetenskap [1].

Det finns olika försök att förklara den ojämna könsfördelningen inom naturvetenskap och teknik. En förklaring handlar om biologiska skillnader mellan könen som kommer till uttryck i könsberoende begåvningsprofiler. I en studie från 2006, där man utifrån en bas på 7 miljoner individer sökte skillnader mellan könen avseende bland annat matematisk, verbal och spatial förmåga samt ledarskap, självkänsla och förmåga att handskas med datorer, blev skillnaden mellan könen liten. I den nya policyn lämnas därför biologiska förklaringar åt sidan. Om en ny studie av samma storlek kommer till andra slutsatser får naturligtvis denna hållning omprövas."

Fräscht. Verkligen.

7 comments:

hgg said...

hahaha, ja herregud, man kan vel ikke være 100 % sikker på at en sample size på 7 millioner kan være nok for å avkrefte at det skulle være noen biologiske forskjeller mellom kjønn. Det er klart at man må holde alle muligheter åpne, duh!

chall said...

ar du allvarlig? Eller ja, det antar jag att du ar....

Vad ska man saga? Att det finns ratt manga studier som visar att (mentala/teoretiska) skillnaden mellan konen ar mindre an skillnaden inom konen... (tom hjarndoktorn som havdar biologiska skillnader erkanner detta - men drar andra slutsatser at biologiskillnader)

Susanne said...

Jag maaste bara fraaga (fast jag gärna vill kommentera andra saker ocksaa) paa vilket sätt det gör naagon skillnad om det finns biologiska skillnader mellan könen vad gäller teknisk-naturvetenskaplig begaavning eller inte?

Om det skulle visa sig finnas saadana skillnader, vad hade Chalmers ledning tänkt göra aat det? Sluta ta in kvinnliga sökanden? Vägra undervisa tjejer i matematik? Tala om för kvinnliga studenter att det är bäst att det avslutar sina studier, eftersom de ändaa inte har samma förutsättningar som de manliga studenterna (Ja, det har hänt att lärare har sagt saadana saker till sina studenter, paa svenska högskolor, i modern tid. Jag hoppas verkligen att det inte händer paa Chalmers)?

Maria Abrahamsson said...

hgg: Jag är säker på att några av de slipsbeklädda seminariedeltagarna hade kunnat mena att n=7 miljoner inte var tillräckligt stort för att man skulle fästa någon vikt vid det.

chall: jo, jag är allvarlig...

Susanne: Ja du, _jag_ tycker det är en relevant fråga du ställer. Jag misstänker, men vet förstås inte säkert, att du ställer den frågan för att du har tänkt ungefär 100 ggr längre än de som skrivit och beslutat om den formuleringen...

Det finns ju oerhört mycket man skulle kunna säga om den där formuleringen, men på något sätt talar den bäst för sig själv...

Anna Johansson said...

Ha ha ha, det roligaste jag läst på länge. Men vänta, det är ju alltså på riktigt som de skriver så i dokumentet, faktiskt inget roligt alls.

Maria Abrahamsson said...

Anna: Precis så kände jag också när jag läste det första gången...

Matte said...

Delförklaring till dessa floskler kan finnas här;
http://tanjabergkvist.wordpress.com

Man hade kanske hoppats att Chalmers inte hade sugit åt sig sådan här soppa...